Accessories

رله های کمکی

  • رله لاک اوت 

 Fast-Acting Lockout relay- 7PA23

کاتالوگ

رله مکانیکی ترانس 

   Annunciation Relay- 7TS16

کاتالوگ

رله تریپ و رله ناظر بر مدار قطع و وصل بوبین بریکر

 TRIP & TCS Relay- 7PA26_27_30

کاتالوگ

تست بلاک

   Test Blocks- 7XG22 2RMLG, 8W&10W

کاتالوگ