مهد نیرو کنترل

RTU 560

یک محصول  اتوماسیون پست برای انتقال اطلاعات. RTU560  واسط  بین شبکه بالا و پایان است. 
حداکثر انعطاف پذیری را با بیشترین تعداد پروتکل های پشتیبانی شده برای ارتباطات زیر و میزبان ارائه می دهد.
طراحی شده برای مدیریت سیستم های بسیار پیچیده در اتوماسیون شبکه و رابط های کنترل. RTU560 به انواع IED ، موازی I / Os ، سریال متصل و از طریق IEC 68150 متصل می شود. همه این داده های با زمان واقعی می توانند برای اقدامات مهم به سیستم های SCADA مرکزی شما منتقل شوند. 
مهد نیرو کنترل آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در خصوص RTU 560 می باشد. لطفا جهت تماس با ما کلیک نمایید
RTU 560- مهد نیرو کنترل

واحد ارتباطی پایانه راه دور

Communication Unit 560CMR02

واحد ارتباطی RTU 560 ABB- مهد نیرو کنترل

کاتالوگ

 

Communication Unit 560CMR01

واحد ارتباطی RTU ABB

کاتالوگ